Kolka jelitowa

Przyczyny kolki jelitowej?

Przyczyn napadów kolkowych nie udało się ostatecznie wykryć. Jest kilka koncepcji. Prawdopodobnie podłożem napadów bólowych są zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego prowadzące do bolesnych skurczów jelit, a spowodowane:

  • alergią, głównie na białka mleka krowiego,
  • nietolerancją cukru mlecznego (laktozy),
  • błędami dietetycznymi matki karmiącej (mleko krowie, używki, przyprawy, potrawy wzdymające),
  • nadmierną ilością gazów jelitowych (nadmierne połykanie, nieprawidłowa technika karmienia, pozycja przy karmieniu, odbijanie; nieprawidłowe wytwarzanie – skład bakterii jelitowych),
  • zaburzeniami stężenia hormonów jelitowych (motylina , gastryna).

Istnieją również sugestie, wg których kolka jest zaburzeniem zachowania wynikającym z charakteru reakcji emocjonalnej pomiędzy dzieckiem i rodzicami. Relacje nacechowane lękiem, stres w rodzinie, konflikty, depresja u matki sprzyjają wystąpieniu kolki u dziecka. Przyczyną kolki może być niedojrzałość lub nadwrażliwość układu nerwowego niemowlęcia, która przejawia się zaburzeniami rytmu snu i czuwania, wzmożonym napięciem układu nerwowego.

Dr n. med. Alicja Żabka