POWIADOMIENIE

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookie.

Dobrowolnie i świadomie akceptuję warunki korzystania z witryny
Opis obrazka

Kiedy mówimy o ostrym bólu brzucha, a kiedy o przewlekłym?

Ból ostry brzucha
Mianem ostrego bólu brzucha określa się ból o nagłym początku lub zmianę charakteru bólu w przebiegu schorzeń przewlekłych. Potocznie używany termin „ostry brzuch” określa sytuację, w której objawy mają nagły charakter i wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej, w tym chirurgicznej. Objawy przypominające „ostry brzuch” mogą wystąpić w chorobach ogólnoustrojowych i nie zawsze są wynikiem chorób przewodu pokarmowego.

Najczęstsze przyczyny ostrego bólu brzucha u dzieci:

Noworodki

Niemowlęta

Dzieci szkolne

Młodzież

Martwicze zapalenie jelit
Choroba Hirschprunga
Niedrożność smółkowa
Atrezja jelit

 

Zapalenie otrzewnej
Urazowa perforacja jelit

 

Kolka niemowlęca
Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy
Zaparcie

 

 

Zakażenie dróg moczowych

Ostre zapalenie ucha środkowego

Wgłobienie
Skręt jelit, choroba
Hirschprunga

Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy

 

 

Zapalenie wyrostka robaczkowego
Zaparcie

Zakażenie dróg
moczowych

Urazy

Zapalenie płuc

Zapalenie krezkowych
węzłów chłonnych

Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy

 

 

Zapalenie wyrostka
robaczkowego
Zaparcie

Zapalenia narządów
miednicy małej

Skręt jajnika/jądra

Urazy

Zapalenie płuc

Przewlekłe bóle brzucha:
U dzieci przedszkolnych i szkolnych dużym problemem zdrowotnym są przewlekłe bóle brzucha. Mianem przewlekłych bólów brzucha określa się dolegliwości bólowe, które występują stale lub niemal stale, ze zmiennym nasileniem i rzadko ustępują całkowicie. W odróżnieniu od bólów przewlekłych, nawracające bóle brzucha to zespół objawów bólowych, charakteryzujący się co najmniej jednym epizodem bólu w miesiącu, pojawiający się w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Bóle te zakłócają rytm codziennych czynności a epizody bólowe są przedzielone okresami bezobjawowymi.

Powodem dolegliwości mogą być choroby dotyczące przewodu pokarmowego – zakażenia przewodu pokarmowego o różnej etiologii, przewlekłe zapalenie żołądka i dwunastnicy, kamica żółciowa, przewlekłe zapalenie trzustki, nieswoiste zapalenia jelit. Również schorzenia zlokalizowane poza nim mogą być powodem przewlekłych dolegliwości jak np. kamica nerkowa, wodonercze, zakażenia układu moczowego, zapalenie przydatków, a także schorzenia umiejscowione poza j. brzuszną np. płatowe zapalenie płuc, choroba refluksowa przełyku, cukrzyca, nowotwory, zespół Schönleina-Henocha.

Najczęstszą przyczyną przewlekłego bólu brzucha u dzieci są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego to stany, w przebiegu których – zależnie od wieku dziecka – stwierdza się, zmienne kombinacje przewlekłych lub nawracających dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, których nie można wytłumaczyć nieprawidłowościami anatomicznymi, biochemicznymi (w badaniach dodatkowych krwi i moczu).

Mechanizm powodujący powstanie przewlekłego dyskomfortu w zaburzeniach czynnościowych pozostaje niewyjaśniony. Jako przyczynę powstawania bodźców bólowych bierze się pod uwagę zaburzenia czynności, czucia trzewnego oraz nieprawidłowe przewodzenie bodźców pomiędzy trzewnym a ośrodkowym układem nerwowym. Istotną rolę odgrywają także przebyte w przeszłości choroby przewodu pokarmowego o różnej etiologii oraz sytuacja rodzinna dziecka.

Sytuacje, w których można podejrzewać psychosomatyczne podłoże bólów brzucha:

  • początek nawracającego bólu jest związany lub nasila się w związku z negatywnym przeżyciem,
  • ból utrzymuje się razem z trwaniem negatywnego przeżycia,
  • po ustąpieniu stresu ból zmniejsza się lub ustępuje,
  • przed postawieniem diagnozy dziecko wymaga co najmniej rocznej obserwacji,
  • rodzice, pacjent i lekarz zgadzają się z diagnozą.

Ten rodzaj bólu brzucha stanowi około 10-15% przypadków nawracających dolegliwości bólowych i jest związany ze stresową sytuacją rodzinną, szkolną, rówieśniczą (niestabilność rodziny, rozwód rodziców, alkoholizm, przemoc rodzinna i szkolna, wykorzystywanie seksualne dziecka, złe warunki bytowe, brak akceptacji ze strony rówieśników).

Dr n. med. Jolanta Porębska

Jak działa symetykon?

Działanie symetykonu polega na zmniejszaniu napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu w przewodzie pokarmowym (w żołądku i jelitach). Powod...

Co zrobić kiedy dziecko ma atak kolki?

Wobec braku jednolitej teorii wyjaśniającej przyczynę kolki niemowlęcej właściwe postępowanie polega na stopniowym wprowadzaniu interwencji terape...

Jak rozpoznać, że to kolka?

Nie ma jednoznacznej definicji kolki. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego i klasycznej definicji opierającej się na tzw. regule tr...

Skąd się bierze kolka?

W większości przypadków przyczyny kolki nie udaje się wyjaśnić. Udaje się to w około 5%. Najprawdopodobniej ma ona wiele różnych przyczyn.

* Pojedyncza dawka preparatu Bobotic Forte dla niemowląt (od 28 dnia życia) i dzieci do 2 lat.

BOBO/045/01-2014