Ból brzucha

Kiedy mówimy o ostrym bólu brzucha, a kiedy o przewlekłym?

Ból ostry brzucha
Mianem ostrego bólu brzucha określa się ból o nagłym początku lub zmianę charakteru bólu w przebiegu schorzeń przewlekłych. Potocznie używany termin „ostry brzuch” określa sytuację, w której objawy mają nagły charakter i wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej, w tym chirurgicznej. Objawy przypominające „ostry brzuch” mogą wystąpić w chorobach ogólnoustrojowych i nie zawsze są wynikiem chorób przewodu pokarmowego.

Najczęstsze przyczyny ostrego bólu brzucha u dzieci:

NoworodkiNiemowlętaDzieci szkolneMłodzież
Martwicze zapalenie jelit
Choroba Hirschprunga
Niedrożność smółkowa
Atrezja jelit


Zapalenie otrzewnej
Urazowa perforacja jelit 
Kolka niemowlęca
Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy
Zaparcie

Zakażenie dróg moczowych
Ostre zapalenie ucha środkowego
Wgłobienie
Skręt jelit, choroba
Hirschprunga
Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy


Zapalenie wyrostka robaczkowego
Zaparcie
Zakażenie dróg
moczowych
Urazy
Zapalenie płuc
Zapalenie krezkowych
węzłów chłonnych
Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy


Zapalenie wyrostka
robaczkowego
Zaparcie
Zapalenia narządów
miednicy małej
Skręt jajnika/jądra
Urazy
Zapalenie płuc

Przewlekłe bóle brzucha:
U dzieci przedszkolnych i szkolnych dużym problemem zdrowotnym są przewlekłe bóle brzucha. Mianem przewlekłych bólów brzucha określa się dolegliwości bólowe, które występują stale lub niemal stale, ze zmiennym nasileniem i rzadko ustępują całkowicie. W odróżnieniu od bólów przewlekłych, nawracające bóle brzucha to zespół objawów bólowych, charakteryzujący się co najmniej jednym epizodem bólu w miesiącu, pojawiający się w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Bóle te zakłócają rytm codziennych czynności a epizody bólowe są przedzielone okresami bezobjawowymi.

Powodem dolegliwości mogą być choroby dotyczące przewodu pokarmowego – zakażenia przewodu pokarmowego o różnej etiologii, przewlekłe zapalenie żołądka i dwunastnicy, kamica żółciowa, przewlekłe zapalenie trzustki, nieswoiste zapalenia jelit. Również schorzenia zlokalizowane poza nim mogą być powodem przewlekłych dolegliwości jak np. kamica nerkowa, wodonercze, zakażenia układu moczowego, zapalenie przydatków, a także schorzenia umiejscowione poza j. brzuszną np. płatowe zapalenie płuc, choroba refluksowa przełyku, cukrzyca, nowotwory, zespół Schönleina-Henocha.

Najczęstszą przyczyną przewlekłego bólu brzucha u dzieci są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego to stany, w przebiegu których – zależnie od wieku dziecka – stwierdza się, zmienne kombinacje przewlekłych lub nawracających dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, których nie można wytłumaczyć nieprawidłowościami anatomicznymi, biochemicznymi (w badaniach dodatkowych krwi i moczu).

Mechanizm powodujący powstanie przewlekłego dyskomfortu w zaburzeniach czynnościowych pozostaje niewyjaśniony. Jako przyczynę powstawania bodźców bólowych bierze się pod uwagę zaburzenia czynności, czucia trzewnego oraz nieprawidłowe przewodzenie bodźców pomiędzy trzewnym a ośrodkowym układem nerwowym. Istotną rolę odgrywają także przebyte w przeszłości choroby przewodu pokarmowego o różnej etiologii oraz sytuacja rodzinna dziecka.

Sytuacje, w których można podejrzewać psychosomatyczne podłoże bólów brzucha:

  • początek nawracającego bólu jest związany lub nasila się w związku z negatywnym przeżyciem,
  • ból utrzymuje się razem z trwaniem negatywnego przeżycia,
  • po ustąpieniu stresu ból zmniejsza się lub ustępuje,
  • przed postawieniem diagnozy dziecko wymaga co najmniej rocznej obserwacji,
  • rodzice, pacjent i lekarz zgadzają się z diagnozą.

Ten rodzaj bólu brzucha stanowi około 10-15% przypadków nawracających dolegliwości bólowych i jest związany ze stresową sytuacją rodzinną, szkolną, rówieśniczą (niestabilność rodziny, rozwód rodziców, alkoholizm, przemoc rodzinna i szkolna, wykorzystywanie seksualne dziecka, złe warunki bytowe, brak akceptacji ze strony rówieśników).

Dr n. med. Jolanta Porębska