Ból brzucha

Czym jest ból brzucha?

Wstęp:
Bóle brzucha są jednymi z częściej występujących dolegliwości, będących przyczyną wizyty u lekarza pediatry. Najważniejszym wyzwaniem, tak dla lekarza, jak i dla rodziców dziecka, jest prawidłowe rozpoznanie przyczyny bólów brzucha oraz określenie ich charakteru. Bóle brzucha mogą być objawem choroby somatycznej, mieć charakter czynnościowy, ale również mogą być wynikiem istniejących u dziecka problemów psychologicznych.
Obserwacje rodziców i wcześniejsze dokładne wypytanie dziecka o charakter dolegliwości – kiedy pojawił się ból, w jakim miejscu, czy towarzyszą mu inne objawy bądź istnieje związek ze spożywanym posiłkiem – są zwykle kluczowe dla postawienia wstępnej diagnozy. Ważne jest, aby w czasie takiego „wywiadu” nie sugerować dziecku żadnych odpowiedzi, tylko pozwolić mu opowiedzieć o tym, co się dzieje, własnymi słowami. Jeśli ból jest ostry, budzi podejrzenie choroby chirurgicznej, do czasu spotkania z lekarzem nie należy podawać dziecku jedzenia ani picia.

Definicje:
Bóle brzucha dzieli się zazwyczaj na bóle organiczne spowodowane tzw. chorobą organiczną (jak np. zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność, choroba Crohna itp.) oraz bóle czynnościowe, wynikające z zaburzenia codziennej czynności przewodu pokarmowego i psychogenne – związane ze stresem. Najczęstsza przyczyna (nawet 70%) dolegliwości leży właśnie w zaburzeniach funkcji układu pokarmowego. Ból występuje tu epizodycznie lub ciągle, przy czym nic nie wskazuje na inne powody – chorobę czy silne emocje, a dodatkowo dziecko może skarżyć się na bóle głowy, kończyn czy zaburzenia snu, jest płaczliwe, niechętnie się bawi i trudno mu skupić uwagę. Bóle dzielimy też na ostre i przewlekłe oraz wymagające interwencji chirurgicznej i niewymagające zabiegu operacyjnego.

Dr n. med. Jolanta Porębska